Domivest

Niet alle taxateurs worden goedgekeurd door alle verhuurhypotheekverstrekkers, Domivest is 1 van de verhuurhypotheekverstrekkers waarbij de taxaties van 123vastgoedexpertise goedgekeurd worden. Klik hier voor een volledig overzicht

OVER DOMIVEST

Domivest is opgericht in 2017. Domivest biedt hypothecaire financieringen aan voor één of meerdere woningen bestemd voor de verhuur middels de Verhuurhypotheek. De Verhuurhypotheek van Domivest is niet bestemd voor ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend aan professionele partijen. Een van onze speerpunten is snelheid van acceptatie. Wij werken samen met een aantal partners die zeer veel ervaring hebben op het gebied van kredietacceptatie, leningadministratie – en beheer.

Meer informatie over Domivest via domivest.com of Linkedin via https://nl.linkedin.com/company/domivest

Jullie bieden financiering aan voor woningen in verhuurde staat, bieden jullie ook andere financieringsproducten aan?
Sinds kort bieden wij ook bouwfinancieringen aan. Het is een logische stap die wij hebben gezet om onze dienstverlening te verbreden. Zo kunnen naast de traditionele belegger ook de ontwikkelaar helpen.

Op welke basis financieren jullie doorgaans? markthuurwaarde, actuele huur of waardering in verhuurde staat.
Op basis van alle drie. De betaalbaarheid wordt getoetst op basis van de actuele huur of markthuurwaarde ten opzichte van de lasten van de lening. Daarnaast hanteren wij een maximale LTV van 80% gebaseerd op de laagste van de waarde in verhuurde staat en de leegwaarde. Een belangrijk verschil wat wij maken is dat wij altijd op de taxatiewaarde financieren, waarbij de koopsom niet echt van belang is. Zo kunnen we beleggers die een pand scherp kunnen aankopen in het begin al helpen met de juiste financiering. Ik zeg bewust ‘niet echt van belang is’ omdat een scherpe aankoopprijs voor onze due diligence wel degelijk van belang is.

Werken jullie met intermediairs of werken jullie direct met een bank?
In ogen van vele zijn wij ‘de bank’ hoewel we geen bankvergunning hebben. We zijn een ‘alternatieve financier’, of zoals ze in Engeland zeggen een ‘non-bank lender’. Onze distributie gaat alleen via intermediairs, waarbij het van belang is te vermelden dat een intermediair natuurlijk altijd op zoek gaat naar de beste financieringsoptie voor zijn/haar klant en wij dus een van de verschillende mogelijke financiers in het schap van de intermediair zijn.

Energie labels van woningen zijn steeds belangrijker voor de verkoop van een woning maar wat heeft het voor invloed op een hypotheekverstrekking?
Bij ons momenteel geen. Wel stellen we beleggers/ontwikkelaars in staat om middels onze bouwfinanciering hun vastgoed te verduurzamen.

In hoeverre is de locatie van een woning bepalend om een financiering te kunnen aanbieden? Werken jullie alleen in de regio of landelijk?
Wij werken in beide. Onze analisten bekijken regelmatig hoe de woning- en verhuurmarkt zich ontwikkelt, waar wij vervolgens een postcodelijst van maken. We sluiten de echte krimpgebieden uit, waardoor we 80 – 85% van Nederland wel financieren

Kunnen extra investeringen in het vastgoed en verbouwingswerkzaamheden meegenomen worden in de financiering?
Zeker! Met onze nieuwe bouwfinanciering is het mogelijk om onderpanden te renoveren en/of te transformeren, zolang er maar een woonbestemming op zit. Dit mag ook een gemengde bestemming zijn waarvan er één wonen is. We werken met een bouwdepot, waarbij de totale financiering 80% van de eindewaarde na verbouwing mag zijn.

Waarin onderscheiden jullie je van de andere aanbieders?
Snelheid, service, voorspelbaarheid en transparantie.