Veranderingen in horeca-categorieën en vergunningen: wat pandeigenaren in Amsterdam moeten weten.

De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw beleid wat betreft horeca. Wat is van belang voor de horecavastgoedbelegger?

In het concept Beleidskader en in de bijlage worden belangrijke en omvangrijke wijzigingen voor de horeca in Amsterdam aangekondigd. Voor horecapandeigenaren zou dit in de toekomst gevolgen kunnen hebben.

Categorisering van horeca in bestemmingsplannen.

In het huidige beleid worden verschillende soorten horeca verdeeld in categorieën. Deze categorisering kan per stadsdeel verschillen, dus het is belangrijk om het bestemmingsplan goed te bekijken om te weten wat wel en niet is toegestaan. Hieronder staan twee voorbeelden van horeca categorie 4:

Uit bestemmingsplan Postcodegebied 1012: horeca 4 omvat “horecabedrijven die als hoofddoel hebben het voor consumptie ter plaatse verstrekken van in hoofdzaak ter plaatse bereide maaltijden en van in hoofdzaak ter plaatse bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische, zwak- en niet-alcoholische dranken. Hieronder vallen onder andere restaurants, lunchrooms, koffiehuizen en ijssalons.”

Uit bestemmingsplan Slotermeer 2018: horeca van categorie 4 omvat “een inrichting die fastfood en alcoholvrije drank verstrekt, al dan niet voor consumptie ter plekke.

Overgang naar één omgevingsplan voor horeca-regulering.

Er zal één omgevingsplan worden ingevoerd ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen. Dit nieuwe plan zal gebiedstypologieën (zoals bijvoorbeeld wonen, werken of horecagebied) en horeca-ambitieplannen bevatten, waardoor per gebied wordt bepaald welke horecacategorieën zijn toegestaan. Totdat het bestemmingsplan is vervangen door de nieuwe regels, blijven de huidige zwaartecategorieën van horecalocaties in de bestemmingsplannen van kracht. Wanneer het tijd is om de huidige horecaregels in een bestemmingsplan te vervangen, kan op basis van de gebiedstypologieën en horeca-ambitieplannen worden besloten om meer of minder ruimte te bieden voor de zwaartecategorie die op een bepaalde locatie is toegestaan.

Naast zelfstandige horeca zijn er ook andere vormen van horeca:

Belangrijke verandering in de horeca, er komt een vergunningsplicht

Voorheen was alleen een exploitatievergunning vereist voor horecaondernemers. Binnenkort zullen ook horecapandeigenaren een omgevingsvergunning moeten hebben. Deze omgevingsvergunning lijkt ook te gaan gelden voor het terras dat u heeft. Het is echter niet gegarandeerd dat uw huidige terras in dezelfde vorm en omvang zal worden goedgekeurd.

De omgevingsvergunning horeca is specifiek gekoppeld aan het pand en blijft geldig zolang de aard en omvang van de horeca-activiteiten onveranderd blijven. Dit betekent dat een nieuwe exploitant dezelfde vergunning kan gebruiken, zolang er geen wijzigingen worden aangebracht in de horeca-activiteiten. De vergunning hoeft slechts eenmaal aangevraagd te worden en is overdraagbaar. Bij de aanvraag wordt getoetst of deze voldoet aan het omgevingsplan.

Omgevingswet en overgangsregeling.

Amsterdam moet in 2029 één samenhangend omgevingsplan hebben volgens de Omgevingswet. Dit plan zal alle bestemmingsplannen van Amsterdam bundelen en regels bevatten die niet langer door de Rijksoverheid worden opgenomen. Het nieuwe horecabeleid zal op drie manieren worden opgenomen in deze regels: er komt een nieuwe vergunningplicht en categorisering voor horeca, bij het vervangen van een bestemmingsplan kan er meer of minder worden toegestaan dan voorheen, en bij het beoordelen van een aanvraag om af te wijken van het omgevingsplan.

Vanaf wanneer gaat dit nieuwe beleid gelden? 

De datum waarop dit nieuwe beleid van kracht wordt, is dus nog onzeker. Maar het beleid is gestoeld op de omgevingswet, waardoor het wordt ingevoerd als de omgevingswet wordt ingevoerd. De ingangsdatum is (voor de zoveelste keer) uitgesteld en staat nu op 1 januari 2024.

Blijf op de hoogte van beleidsveranderingen als vastgoedbelegger

Als vastgoedbelegger is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderingen in beleid en wetgeving die van invloed kunnen zijn op uw investeringen. Op onze website vindt u informatie en blogs over deze onderwerpen, zodat u goed geïnformeerd blijft en uw beslissingen kunt nemen op basis van actuele kennis.

Daarnaast bieden wij ook een nieuwsbrief aan, waarmee we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en nieuws op het gebied van vastgoedbeleggingen. Mocht u specifieke vragen hebben over deze onderwerpen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan graag voor u klaar om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen als vastgoedbelegger.

RECENTE BLOG ITEMS

Wet betaalbare huur: alles wat u moet weten als verhuurder

Wat verandert er voor u als huurder als wetsvoorstel betaalbare huur wordt goedgekeurd door eerste en tweede

Gemeentelijke belastingen omhoog, wat betekent dat voor jou?

Wat betekenen de forse stijgingen van gemeentelijke belastingen voor jou, als eigenaar of huurder van een woning

Wat verandert er voor beleggers in 2024?

De jaarwisseling is het moment dat veel veranderingen in wet- en regelgeving ingaan. Wij zetten we de