Tijdelijke verhuur vanaf volgend jaar (bijna) onmogelijk

Woningverhuurders opgelet! Vanaf medio 2024 is het in principe niet meer mogelijk om woonruimte tijdelijk te verhuren zonder huurbescherming. Dat geldt zowel voor zelfstandige woonruimten als voor onzelfstandige woonruimten (kamers). Vaste huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden dan weer de norm.

De Eerste Kamer heeft op 14 november ingestemd met het wetsvoorstel vaste huurcontracten. De nieuwe wet treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. Tot die tijd blijft het nog mogelijk om tijdelijke huurcontracten af te sluiten. 

Wat is de reden voor deze wetswijziging?

Kamerleden Nijboer (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) hebben deze wet opgesteld met het doel om huurders beter te beschermen. In 2016 werden de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur juist nog verruimd om het particuliere huuraanbod te vergroten, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. Huurders kregen bovendien te maken met meer stress en onzekerheid, omdat ze na een tijdelijk contract weer op straat kunnen belanden of een hogere huurprijs moeten betalen. Om het tij te keren, worden de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur nu weer flink beperkt.

Welke gevolgen heeft dit voor jou als verhuurder?

In de huidige situatie, de Wet doorstroming huurmarkt 2015, hebben verhuurders de mogelijkheid om tijdelijke contracten zonder huurbescherming af te sluiten. Zo weet je zeker dat de overeenkomst eindig is. Daarom adviseren we onze klanten geregeld om een tijdelijk contract op te stellen waarbij je één tot drie maanden voor het einde van de contractperiode de huur zonder reden kunt opzeggen. Zo creëer je een soort proeftijd die bij nieuwe contracten wenselijk is.

In de nieuwe situatie is dit niet meer mogelijk. Door de wetswijziging kunnen verhuurders in de regel alleen vaste huurovereenkomsten aanbieden. Dat wil zeggen: contracten voor onbepaalde tijd, inclusief huurbescherming. Als verhuurder mag je de huur dan niet zomaar opzeggen. Dat kan alleen met een geldige reden, bijvoorbeeld wanneer de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt of voor dringend eigen gebruik van de woning.

Worden er uitzonderingen gemaakt?

Tijdelijke verhuur mag alleen nog onder specifieke voorwaarden, zoals bij doelgroepencontracten. Deze gelden bij dringend eigen gebruik, bijvoorbeeld voor jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten. Daarnaast blijven tijdelijke contracten mogelijk voor verhuur van korte duur (zoals vakantieverhuur) en verhuur op basis van de Leegstandwet ter voorkoming en vermindering van onnodige leegstand.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van (tijdelijke) huurcontracten? Neem dan contact op met onze vastgoedadviseurs.

RECENTE BLOG ITEMS

Wat betekent het Hoofdlijnenakkoord voor vastgoedondernemers?

Het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB noemt 'vastgoed' niet, maar benadrukt een

Wet betaalbare huur: alles wat u moet weten als verhuurder

Wat verandert er voor u als huurder als wetsvoorstel betaalbare huur wordt goedgekeurd door eerste en tweede

Gemeentelijke belastingen omhoog, wat betekent dat voor jou?

Wat betekenen de forse stijgingen van gemeentelijke belastingen voor jou, als eigenaar of huurder van een woning