Zeeburgerdijk

Zeeburgerdijk

Type taxatie:
Taxatie van vastgoed dat voor herontwikkeling en/ of restauratie in aanmerking komt.

Taxatie methode:
Comparatieve methode alsmede een combinatie van de comparatieve methode en de residuele methode voor de herontwikkeling.

Toegevoegde waarde van de taxatie voor de opdrachtgever:
Hoe in de toekomst zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de gemeenschappelijke bijeenkomstruimten die niet als GBO mag worden meegenomen en hier vanuit juridische oogpunt voorbereidingen voor te treffen.

Type objecten:
Monumentale boerderij dat wordt ontwikkeld tot vier zelfstandige woningen die vervolgens gesplitst worden in vier appartementsrechten.

Bijzonderheden met betrekking tot de uitwerking van de taxatie:
De woonboerderij diende in de huidige staat te worden aangemerkt als verhuurd vastgoed omdat deze bewoond werd door een woongroep. De woongroep besloot het object aan te kopen en dit te ontwikkelen tot een woongebouw met vier afzonderlijke appartementsrechten. Aandacht voor de combinatie van duurzame investeringen en de mogelijkheid van splitsen in relatie tot de monumentale status. Binnen het project werd een relatief grote gemeenschappelijke bijeenkomst ruimten gerealiseerd die niet aangemerkt kan worden als gebruiksvloer oppervlakte (GBO) van een woning.

Meer projecten

Realisatie vijf bovenwoningen

Een bijzondere taxatie van een woning voor eigen gebruik

Café ’t Mandje

Times hotel Herengracht

zeeburgerdijk Amsterdam

Gillis van Ledenberchstraat Amsterdam

Buurtwinkelcentrum Abcoude

Monumentaal Kerkgebouw

Overtoom, transformatie naar twee woningen