Times Hotel Herengracht te Amsterdam

Type taxatie:
Taxatie van beleggingsvastgoed.

Taxatie methode:
Inkomsten methode alsmede een exploitatie gebonden methode.

Type objecten:
Een tweetal grachtenpanden die bouwkundig zijn samen gevoegd en geëxploiteerd worden als een hotel.

Toegevoegde waarde van de taxatie voor de opdrachtgever:
Een uitgebreide onderbouwing van een inschatting van de omzet cijfers voor de exploitant van het hotel zodat op basis daarvan huurkortingen en huurderving in de marktwaarde kan worden verwerkt.

Bijzonderheden met betrekking tot de uitwerking van de taxatie:
Aandacht in de taxatie hoe om te gaan met het Corona effect dat ons boven het hoofd hing. De intelligente lock down was zojuist afgekondigd en alle hotel overnachtingen waren reeds geannuleerd. Slechts een voordeel dat alle kamers zonder problemen konden worden opgenomen. Gezien het vooruitzicht van Corona met de komende periode een groot dal in de omzetcijfers is afgestapt van de exploitatie gebonden methode en is de waardering uitgevoerd op basis van een inkomsten methode.

Er waren nog geen transacties van hotels in Corona tijd beschikbaar. Zo hadden wij geen referenties van de marktwaarde in die periode. Wij hebben een analyse en inschatting gemaakt van:

  • Het Corona effect. Wat voor en welke invloed op de waarde en wanneer wel en wanneer niet.
  • Wet differentiatie overdrachtsbelasting. Wat kunnen of zijn de gevolgen voor de eigenaar gebruiker, de particuliere belegger van een woning, de wooncomplexen en het zakelijk vastgoed.
  • De omgevingswet die per 2022 van kracht is

Meer projecten

Realisatie vijf bovenwoningen

Een bijzondere taxatie van een woning voor eigen gebruik

Café ’t Mandje

Times hotel Herengracht

zeeburgerdijk Amsterdam

Gillis van Ledenberchstraat Amsterdam

Buurtwinkelcentrum Abcoude

Monumentaal Kerkgebouw

Overtoom, transformatie naar twee woningen