REALISATIE VAN VIJF BOVENWONINGEN AMSTERDAM

Type taxatie:
Taxatie van beleggingsvastgoed.

Taxatie methode:
Inkomsten methode alsmede de comparatieve methode.

Type objecten:

Drie bovenwoningen worden op termijn verbouwd tot vijf bovenwoningen. De woonruimten zijn gelegen boven een winkel, waarbij recentelijk de fundering volledig vernieuwd is.

Toegevoegde waarde van de taxatie voor de opdrachtgever:

De opdrachtgever had het object reeds in bezit en was voornemens om de drie bovenwoningen te verbouwen tot vijf bovenwoningen. Zodoende was het de bedoeling om niet alleen de marktwaarde in huidige staat vast te stellen, maar ook de marktwaarde in lege staat en in verhuurde staat na realisatie van de vijf beoogde bovenwoningen. De taxatie ging niet alleen in op de kenmerken van de te realiseren woningen maar ook op de voorwaarden die de gemeente Amsterdam stelt ten aanzien van het vormen van woonruimte. Deze eisen hebben betrekking op bouwtechnische eisen en eisen per woningtype. De eisen per woningtype verschillen per stadsdeel.

Bijzonderheden met betrekking tot de uitwerking van de taxatie:

Van de woning met de minst gunstige kenmerken is een globale puntentelling uitgevoerd. Hieruit bleek dat de woningen na mutatie, renovatie en optimalisatie ruimschoots in de vrije sector te verhuren zijn (op basis van de huidige wet-/regelgeving omtrent het woningwaarderingsstelsel).

Meer projecten

Realisatie vijf bovenwoningen

Een bijzondere taxatie van een woning voor eigen gebruik

Café ’t Mandje

Times hotel Herengracht

zeeburgerdijk Amsterdam

Gillis van Ledenberchstraat Amsterdam

Buurtwinkelcentrum Abcoude

Monumentaal Kerkgebouw

Overtoom, transformatie naar twee woningen