Taxatie van een monumentaal kerkgebouw gelegen op een particulier recht van erfpacht te Amstelveen.

Type taxatie:
Taxatie van beleggingsvastgoed ten behoeve van een financiering.

Taxatie methode:
Vanwege het afgesloten langdurige huurcontract is de conform de inkomstenmethode de taxatie uitgevoerd. Hierbij is een NAR model gehanteerd waarbij nog door verhuurder aan te brengen investeringen als een correctie zijn opgevoerd. Zowel de huidige staat alsook de waarde na transformatie en ingangsdatum huurcontract is als bijzonder uitgangspunt meegenomen.

Type objecten:
Het betreft een voormalig kerkgebouw met een maatschappelijke bestemmingen dat bouwkundig wordt getransformeerd om het als een kinderdagverblijf te kunnen gebruiken.

Toegevoegde waarde van de taxatie voor de opdrachtgever:
Het betreft een particulier recht van erfpacht waarbij niet wordt aangesloten bij reeds bestaande Algemene Bepalingen van een gemeente of andere overheidsinstelling. Op basis van de beperkt vastgelegde artikelen en voorwaarden diende een risico analyse te worden gemaakt op basis van de bestaande wetgeving en jurisprudentie van (particulier) uitgegeven erfpacht. Er is daarbij ingegaan op de kansen en de bedreigingen die het huidige recht van erfpacht biedt.

Bijzonderheden met betrekking tot de uitwerking van de taxatie:
Daar het een monument betreft diende de uit te voeren bouwwerkzaamheden niet ten koste te gaan van de monumentale elementen van het gebouw. Het verbouwingsplan is getoetst aan deze monumentale elementen.

Er is ingegaan op een nog te realiseren Kiss and Ride strook zodat voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn om veilig in en uit te stappen.

Meer projecten

Realisatie vijf bovenwoningen

Een bijzondere taxatie van een woning voor eigen gebruik

Café ’t Mandje

Times hotel Herengracht

zeeburgerdijk Amsterdam

Gillis van Ledenberchstraat Amsterdam

Buurtwinkelcentrum Abcoude

Monumentaal Kerkgebouw

Overtoom, transformatie naar twee woningen