Gillis van Ledenberchstraat Amsterdam

Type taxatie:
Taxatie van beleggingsvastgoed alsmede taxatie van delen van het project die voor herontwikkeling en/ of restauratie in aanmerking komen.

Taxatie methode:
Inkomsten methode alsmede een combinatie van de inkomstenmethode en de residuele methode voor de herontwikkeling.

Type objecten:
Bedrijfs- en kantoorruimten bestaande uit een drietal monumentale houtloodsen alsmede een woonhuis met zelfstandige bovenwoningen en bedrijfsruimte op de begane grond.

Bijzonderheden met betrekking tot de uitwerking van de taxatie:
Aandacht voor de combinatie van duurzame investeringen in relatie tot de monumentale status. De mogelijke beschikbaarheid van subsidies en hoe hier in de taxatie mee om te gaan.

Toegevoegde waarde van de taxatie voor de opdrachtgever:
Naar aanleiding van het onderzoek van de bestemmings- en gebruiksmogelijkheden die we hebben uitgewerkt in de SWOT analyse heeft de opdrachtgever direct actie ondernomen om zijn plannen te optimaliseren.

Meer projecten

Realisatie vijf bovenwoningen

Een bijzondere taxatie van een woning voor eigen gebruik

Café ’t Mandje

Times hotel Herengracht

zeeburgerdijk Amsterdam

Gillis van Ledenberchstraat Amsterdam

Buurtwinkelcentrum Abcoude

Monumentaal Kerkgebouw

Overtoom, transformatie naar twee woningen