CAFE ’T MANDJE, ZEEDIJK 63, AMSTERDAM

Type taxatie:
Taxatie van beleggingsvastgoed.

Taxatie methode:
Inkomsten methode alsmede de comparatieve methode.

Type objecten:
Café ’t Mandje met de bovengelegen woningen. Café ’t Mandje was één van de eerste cafés waar homoseksuelen hun ware aard niet hoefden te verbergen.

Toegevoegde waarde van de taxatie voor de opdrachtgever:
Opdrachtgever NV Zeedijk wilde het object in eigendom verkrijgen, zodat het wegens de corona uitbraak noodlijdende historische café kon voortbestaan. De NV Zeedijk werd in de jaren 80 in het leven geroepen om de ernstig verloederde Zeedijk een impuls te geven door de aankoop en verhuur van panden in het gebied. Aan de hand van het opgestelde taxatierapport is de aankoop voltooid, waardoor het café blijft voortbestaan. Interessant feitje: Café ’t Mandje is in detail nagebouwd en is te zien in het Amsterdam Museum.

Bijzonderheden met betrekking tot de uitwerking van de taxatie:
De taxatie is verricht in de herfst van 2020, voor dergelijke kleine café’s waren er al enkele maanden beperkingen opgelegd vanwege corona. Aldus werd in het taxatierapport rekening gehouden met correcties voor de corona beperkingen. Met betrekking tot de huidige bovenwoningen zijn twee scenario’s uitgewerkt: de bovenwoningen renoveren tot vrije sector woningen of de bovenwoningen middels omgevingsvergunning transformeren naar drie hotelkamers en een kantoorruimte/stijlkamer.

Meer projecten

Realisatie vijf bovenwoningen

Een bijzondere taxatie van een woning voor eigen gebruik

Café ’t Mandje

Times hotel Herengracht

zeeburgerdijk Amsterdam

Gillis van Ledenberchstraat Amsterdam

Buurtwinkelcentrum Abcoude

Monumentaal Kerkgebouw

Overtoom, transformatie naar twee woningen