OVERIGE TAXATIES

Graag nog tekst aanleveren
Graag nog tekst aanleveren

HUURWAARDE TAXATIE

Graag nog tekst aanleveren

Graag nog tekst aanleveren

FISCALE TAXATIES

Graag nog tekst aanleveren
Graag nog tekst aanleveren

ERFPACHT TAXATIE

TAXATIE EN GRONDWAARDE VOOR ERFPACHT
Erfpacht taxaties worden vaak uitgevoerd bij de aankoop of verkoop van een erfpachtgrond of bij het vaststellen van een nieuwe canon bij een nieuwe erfpacht uitgifte of herziening.