Mijn favorieten

Nieuws

 • Ontwikkelingen Funderingsproblematiek
 • Geplaatst op: 05 december 2019
 • Minister Knops (BZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de ontwikkelingen omtrent de funderingsproblematiek.


 • Nieuwe makelaars en taxateurs december 2019
 • Geplaatst op: 03 december 2019
 • De NVM heeft deze maand een nieuwe groep makelaars en taxateurs welkom geheten bij de vereniging. Zij legden maandag 2 december tijdens de beëdiging de eed of belofte af, waarmee ze aangeven de NVM Erecode en kwaliteit na te streven. Welkom!


 • Norm PFAS versoepeld
 • Geplaatst op: 29 november 2019
 • Het kabinet heeft een oplossing gevonden voor een groot deel van de bouw- en baggerprojecten, die nu noodgedwongen stilliggen omdat de stikstofnorm overschreden wordt. De regels worden soepeler, zo heeft het kabinet vrijdag 29 november bekend gemaakt.


 • Kamerleden nemen zorgen makelaars serieus
 • Geplaatst op: 05 december 2019
 • Afgelopen week is in de Tweede Kamer de implementatie van de Wwft-richtlijnen in de Tweede Kamer behandeld. Als NVM hebben wij Kamerleden verteld welke problematiek hier bij komt kijken.


 • Bouw- en woningsector bepleit verdergaand pakket stikstofmaatregelen
 • Geplaatst op: 04 december 2019
 • De Tweede Kamer bespreekt op 4 en 5 december de Spoedwet aanpak stikstof die er voor moet zorgen dat de woningbouw en een aantal infrastructuurprojecten weer worden vlot getrokken.


 • Position paper ‘Goed wonen’
 • Geplaatst op: 03 december 2019
 • Op verzoek van de Tweede Kamer zijn er zestien ambtelijke werkgroepen ingesteld voor brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH). Deze onafhankelijke werkgroepen werken richting een volgend kabinet beleidsscenario’s uit die de politiek kan helpen om in de toekomst afgewogen besluiten te nemen. Een van deze werkgroepen is ‘Goed wonen als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling’.


 • Reactie Wwft namens NVM, VBO en VastgoedPro
 • Geplaatst op: 03 december 2019
 • Op dinsdag 3 december staat de behandeling van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245), Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) en Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35179) op de plenaire agenda van de Tweede Kamer.


 • Regelgeving energie-neutrale gebouwen (BENG)
 • Geplaatst op: 29 november 2019
 • Woningen waarvoor op of na 1 juli 2020 een omgevingsvergunning wordt afgegeven, moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).