De impact van de modernisering van het WWS op de huurprijzen en vastgoedportefeuilles

Momenteel ligt de Wet Betaalbare Huur ter consultatie. Dit wetsvoorstel beoogt de regulatie van aanvangshuurprijzen in het middensegment door het uitbreiden van de toepassing van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) naar woningen met een kwaliteit tot en met 186 punten en een corresponderende aanvangshuur tot en met 1.021,02 euro (prijspeil januari 2023). Op dit moment is er een gereguleerde sector met aanvangshuren tot en met 808,06 euro, wat overeenkomt met een woningkwaliteit tot en met 148 punten (prijspeil januari 2023).

Als onderdeel van de regulering wordt het WWS gemoderniseerd en worden maximale huurprijzen op basis van het WWS dwingend. Verhuurders die deze maximale huurprijzen niet respecteren, overtreden de dwingende norm.

In deze blog zullen we ons richten op de modernisering van het WWS, die op de volgende onderdelen plaatsvindt:

  1. De maximering van de WOZ-waarde in het WWS wordt aangepast en gaat gelden vanaf 187 punten. Dit betekent dat de WOZ-waarde van woningen boven deze grens voor maximaal 33% van het totaalaantal WWS-punten mag zorgen. Door deze aanpassing wordt voorkomen dat woningen alleen vanwege een hoge WOZ-waarde geliberaliseerd worden.
  2. Energielabels krijgen een zwaardere waardering in het WWS. Goede labels worden nog meer gewaardeerd dan voorheen, terwijl slechte labels (E, F en G) aftrekpunten krijgen. Met deze aanpassing wordt beoogd verduurzaming van woningen naar betere energielabels te stimuleren.
  3. Buitenruimtes worden nu beter gewaardeerd in het WWS, waardoor er een groter verschil in waardering is tussen een buitenruimte van 4m2 en 20m2.
  4. Om vertraging bij nieuwbouwprojecten proberen te voorkomen, wordt er een tijdelijke prijsopslag geïntroduceerd voor nieuwbouwprojecten die worden opgeleverd ná 1 januari 2024 en waarvan de bouw vóór 1 januari 2025 is gestart. Deze opslag bedraagt 5% van de maximale huurprijs volgens het WWS gedurende 10 jaar. Het is echter niet mogelijk dat een woning alleen door deze prijsopslag in het hoge segment terechtkomt.
  5. Ook voor de al bestaande prijsopslag voor beschermd stads- en dorpsaanzicht geldt nu dat woningen niet alleen door deze prijsopslag in het hoge segment terecht kunnen komen. Dit wijkt af van de bestaande methodiek. Een woning die nu net onder de maximale huurgrens ligt, kan door de prijsvermeerdering van het beschermd stads- en dorpsgezicht geliberaliseerd worden.
  6. Regelingen die bedoeld waren om de bouw van het midden- en hogere huursegment te stimuleren, worden afgebouwd. Investeerders kunnen nog steeds rechten ontlenen aan deze regels, die gerespecteerd zullen worden. De regeling voor kleine woningen in COROP-regio’s tussen 2018 en 2022 en de regeling voor woningen die tussen 2015 en 2019 zijn gebouwd, worden afgebouwd en vervallen respectievelijk in 2042 en 2039. Het doel van deze regels, namelijk het mogelijk maken van de business case voor specifieke woningen, zal naar verwachting dan bereikt zijn. Hoewel de regels worden uitgefaseerd, blijven ze nog steeds van kracht. Dit is in lijn met de tijdelijke nieuwbouwopslag.

Figuur 1: bron rijksoverheid

Laat uw portefeuille analyseren!

De nieuwe Wet Betaalbare Huur wordt vaak negatief beoordeeld door beleggers, aangezien deze regels voornamelijk nadelig kunnen zijn. Echter, de modernisering van het WWS biedt op sommige punten ook kansen. Bent u benieuwd naar de invloed van deze modernisering op uw verhuurde woningen? Wij bieden onze expertise aan om uw vastgoedportefeuille te analyseren en te evalueren aan de hand van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Door onze analyse krijgt u inzicht in zowel de kansen als bedreigingen van uw portefeuille, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over uw vastgoedbeleggingen. Neem vandaag nog contact met ons op om uw portefeuille te laten analyseren.

Hier vindt u meer informatie over onze portefeuilleanalyse.

RECENTE BLOG ITEMS

Wet betaalbare huur: alles wat u moet weten als verhuurder

Wat verandert er voor u als huurder als wetsvoorstel betaalbare huur wordt goedgekeurd door eerste en tweede

Gemeentelijke belastingen omhoog, wat betekent dat voor jou?

Wat betekenen de forse stijgingen van gemeentelijke belastingen voor jou, als eigenaar of huurder van een woning

Wat verandert er voor beleggers in 2024?

De jaarwisseling is het moment dat veel veranderingen in wet- en regelgeving ingaan. Wij zetten we de