Mijn favorieten

Woningtaxaties

De meest voorkomende reden om een woningtaxatie uit te voeren is ten behoeve van een financiering bij de aankoop van een woning of voor een herziening van uw huidige hypotheek. U kunt ook een woningtaxatie laten uitvoeren in verband met een verkoopbesluit, scheiding of bezwaar WOZ waarde. Afhankelijk van het doel wordt bepaald wat voor type taxatie noodzakelijk is. Zo kan gekozen worden voor een waardeverklaring, een standaard taxatie woonruimte of een gevalideerde taxatierapport.  

Sinds 1 juli 2013 is er veel veranderd op het gebied van taxaties. Voor het verkrijgen van een financiering met eventueel een NHG (nationale hypotheekgarantie) worden strenge eisen gesteld aan taxatierapporten. Veel banken accepteren alleen gevalideerde taxatierapporten voor een woningfinanciering en werken bij voorkeur met hun eigen taxatiemodel.  

Gevalideerde taxaties
123vastgoedexpertise is aangesloten bij NWWI en de Taxateursunie. Via deze twee instanties kan een gevalideerde taxatie worden uitgevoerd, welke bestaat uit een normaal rapport financiering woonruimte aangevuld met een minimum aantal bijlagen zoals foto`s van het getaxeerde object, kopieën van gemeentelijke informatie, eigendomsbewijs evenals minimaal 6 referentieobjecten in de omgeving van de te taxeren woning of appartement. Een NWWI taxatie of Taxateursunietaxatie voor NHG mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde taxateur die staat ingeschreven bij het NWWI dan wel Taxateursunie. Het NWWI of Taxateursunie controleert of de taxateur beschikt over voldoende plaatselijke kennis en niet te ver van zijn standplaats taxeert. De grenzen hiervoor liggen afhankelijk van het taxatiedoel op 10 en 20 km.

WOZ taxaties
De WOZ waarde van uw woning dient als maatslag voor diverse lokale heffingen en belastingen, en wordt ieder jaar vastgesteld. Wat velen vergeten is dat ook het eigen woningforfait gebaseerd is op de WOZ waarde. Bij vererven, schenking en erfbelasting wordt de WOZ waarde gehanteerd. Indien u het niet eens bent met de door de gemeente vastgestelde waarde kunt u bezwaar indienen binnen 6 weken nadat u belanghebbende is geworden.
Wij verzorgen taxaties conform de WOZ methodiek waarbij op dezelfde wijze de waarde van uw woning wordt vastgesteld. Het grote verschil is dat wij uw woning uitgebreid opnemen; wij nemen de maten op volgens NEN 2580, beoordelen verbeteringen of juist afschrijvingen en verwerken dit in ons rapport.

Tarieven:
Waardeverklaring in verband met het maken van een verkoopbesluit voor de woning die u als hoofdverblijf gebruikt. GRATIS (Waardeverklaring wordt uitgevoerd door 123makelaar o.z.)

Waardeverklaring van uw woning ten behoeve van andere redenen.
Tarief vanaf € 395,- exclusief BTW. 

Woningtaxatie standaard;
Tarief vanaf € 750,00  exclusief BTW en kosten.

Woningtaxatie gevalideerd (NWWI);
Tarief vanaf  € 500,00 inclusief BTW, standaardleges en –kosten.

Belangrijke punten bij een taxatie:
Een taxatie die door onze taxateurs wordt uitgevoerd is gebaseerd op een inspectie van het object alsmede het beoordelen van alle relevante informatie van het object. Wij zijn derhalve afhankelijk van de informatie die wij (van u) ontvangen. Deze relevante informatie bestaat in elk geval uit:
- Eigendomsbewijs
- Erfpachtakte (alleen indien erfpacht van toepassing)
- Stukken van de vereniging van eigenaren bestaande uit recente balans, recente begroting en laatste notulen (alleen bij appartementsrechten)
- Splitsingsakte, splitsingstekening en huishoudelijk reglement (alleen bij appartementsrechten)

Vraag direct een offerte aan.

* De kadastrale kosten in verband met aanvragen kaart en bericht vallen hieronder. Aanvragen van eigendomsbewijzen, splitsingsakte, splitsingstekening of erfdienstbaarhedenonderzoeken vallen buiten deze kosten. Deze kosten worden (gespecificeerd) bij u in rekening gebracht.
** Kosten milieu informatie zijn kosten die wij verplicht moeten maken voor het opvragen van milieu gegevens bij het bevoegd gezag. De kosten zijn per gemeente verschillen en variëren vanaf € 17,85 tot circa € 101,15 excl. BTW. Deze kosten worden (gespecificeerd) bij u in rekening gebracht.
*** Gevalideerde taxaties worden digitaal aangeleverd en kunnen gedownload worden via de website waar de taxatie is aangevraagd. Voor papieren rapporten geldt een toeslag van € 35,00 excl. BTW per rapport.
 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring