Due diligence

Ons kantoor wordt vaak benaderd voor advies vanwege onze expertise op de vastgoedmarkt. Onze ervaring in taxaties en commerciële kennis via 123vastgoedexpertise, samen met onze kennis van de markt via 123makelaar, biedt onze klanten een complete oplossing voor een goed onderbouwd advies.

Heeft u uw oog laten vallen op een vastgoedportefeuille en heeft u overeenstemming over de koopcondities? Laat een volledige due diligence uitvoeren door ons kantoor.

Portefeuilleanalyse

Als vastgoedbelegger is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle maatregelen en wetten die van invloed zijn op uw portefeuille. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld leiden tot verminderde huurinkomsten en/of hogere kosten, wat directe gevolgen heeft voor het rendement van uw vastgoedportefeuille. Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om deze analyses zelf uit te voeren. Wij bieden onze expertise aan om uw vastgoedportefeuille te analyseren en te evalueren op basis van de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Onze analyse geeft u inzicht in de kansen en bedreigingen van uw portefeuille en stelt u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over uw vastgoedbeleggingen. Neem daarom contact met ons op voor een Quick Scan of een Uitgebreide Portefeuille Analyse.

Broker’s opinion of value

Krijg een waardevol inzicht in de waarde van uw bezit via een broker’s opinion of value. Afhankelijk van de doeleinden van uw prijsindicatie zullen wij uw broker’s opinion of value laten uitvoeren door onze erkende taxateurs of door onze erkende makelaars via 123makelaar.

Of u nu van plan bent te (ver)kopen of om een financiering te verkrijgen, onze broker’s opinion of value geeft u de informatie die u nodig hebt om verstandige en berekende beslissingen te nemen. Neem nu contact op en ontdek de waarde van uw bezit.

Erfpachtadvies

Met name in de regio Amsterdam zullen na afloop of vervroegde beëindiging van een erfpachttijdvak taxateurs worden ingeschakeld om de nieuwe canon vast te stellen. Ten behoeve van het vaststellen van deze canon heeft men niet alleen specifieke kennis nodig van de erfpachtbepalingen en –voorwaarden, maar ook van recente markttransacties. Het is daarom belangrijk om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn binnen je erfpachtcontract. Met name in gebieden waar een herontwikkeling of transformatie plaats vindt kan dit mogelijkheden bieden. Als erfpachter of erfverpachter kunt u de taxateurs van 123vastgoedexpertise inschakelen om u bij te staan bij een dergelijke herzieningsprocedure.

Advies in transformatiegebieden

Transformatiegebieden bieden veel mogelijkheden voor vastgoedeigenaren, maar het is belangrijk om ook de risico’s te kennen. Het vereist ervaring om succesvol te werken met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, grondexploitatie bijdragen, milieucirkels van bestaande bedrijven en toekomstige regelgeving van de overheid. Wij kunnen ook onderzoeken of uw huidige erfpachtcontract nieuwe kansen kan bieden. Uiteindelijk komt het er op neer dat er weinig inzicht is in de toekomstige bestemmingsmogelijkheden en bouwvolumes. 123vastgoedexpertise kan u adviseren waar uw kansen liggen om zo het beste rendement uit uw vastgoed te behalen.

Andere diensten

Taxatie commercieel vastgoed

Overige taxaties