Mijn favorieten

Commercieel vastgoed, beleggingen en bedrijfseconomische taxaties

U kunt bij 123vastgoedexpertise terecht voor het uitvoeren van onder andere de volgende taxaties: 
 
Taxaties ten behoeve van de bank en/ of de accountant:
* Taxaties in verband met de aanvraag van een financiering.
* Taxaties in verband met de actualisering van uw hypotheekdossier en/of herfinanciering.
* Taxaties ten behoeve van financiële verslaglegging in het kader van de jaarrekening. 

Taxaties ten behoeve van een (private) eigenaar:
* Taxaties in verband met het doen van een aan- of verkoop besluit.
* Taxaties in verband met fusie en/of een ontvlechting van een bedrijf.
* Taxaties in verband met de herziening van de erfpacht.
 
Taxaties ten behoeve van de belastingdienst:
* Taxaties in verband met wijzigingen in fiscale etikettering.
* Taxaties in het kader van successie (overlijdensgevallen voor 1 januari 2010) of in verband met erfbelasting (overlijdensgevallen op of na 1 januari 2010).  


De taxaties kunnen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de EVS (REV en Blue Book) of de IVS (RICS  en Red Book). Aanvullend aan deze taxatierichtlijnen kunnen tevens de algemene gedrags- en beroepsregels van de NRVT van toepassing worden verklaard alsmede de daarbij behorende reglementen. Deze taxatie is veelal benodigd voor onder andere de waardering ten behoeve van een (her)financiering of de jaarrekening.
  

De uitwerking van onze taxaties:
Taxaties voor specifieke doeleinden kennen verschillende waarde begrippen. Onze taxateurs zullen het waardebegrip hanteren dat het beste past bij het doel van de taxatie. Om tot een waarde te komen zijn er verschillende taxatiemethoden mogelijk. Onze taxateurs zullen altijd zorgen dat de gekozen waarderingsmethode onder de gegeven omstandigheden passend is en op consistente wijze wordt toegepast. Wij zullen in ons taxatierapport onderbouwen waarom voor de specifieke waarderingsmethode is gekozen.
 
Afhankelijk van het doel van de taxatie wordt beoordeeld wat voor type rapportage er minimaal noodzakelijk is. We onderscheiden hierin de volgende rapportages:
 
Uitgebreide rapportage 
In deze rapportage worden uitgebreid alle aanwezige risico’s en kansen van het object geanalyseerd. De risico’s worden vertaald in waardedrukkende effecten, de kansen worden vertaald in waardeverhogende effecten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de risico’s en kansen voor de lange en korte termijn. Het rapport is gestandaardiseerd qua inhoud en voldoet aan de (inter)nationale richtlijnen.

De taxaties worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de NRVT (EVS (REV) of IVS en  RICS) waarbij in dit laatste geval de taxatie tevens zal voldoen aan de RICS Valuation – Professional standaards (Red Book). Deze taxatie is veelal benodigd voor onder andere de waardering ten behoeve van een (her)financiering of de jaarrekening.       
 
Basisrapportage 

In deze rapportage wordt op basis van het gehanteerde rekenmodel een getaxeerde waarde berekend. Risico’s en kansen worden wel genoemd doch niet verder geanalyseerd en substantieel vertaald in de waarde. In de taxatie worden derhalve een aantal uitsluitingen opgenomen met betrekking tot informatie die nog nader dienen te worden onderzocht. Deze taxatie kan men laten uitvoeren in verband met het nemen van een aan- of verkoopbesluit. De taxatie is alleen voor intern gebruik en mag niet gebruikt worden ten behoeve van communicatie of openbaarmaking aan derden.

Waarde-advies   
In deze rapportage wordt op basis van het gehanteerde rekenmodel een getaxeerde waarde berekend. Risico’s en kansen worden wel genoemd doch niet verder geanalyseerd en vertaald in de waarde. In de taxatie worden derhalve een aantal uitsluitingen opgenomen met betrekking tot informatie die nog nader dient te worden onderzocht. Deze taxatie kan men laten uitvoeren in verband met het nemen van een aan- of verkoopbesluit. De taxatie is alleen voor intern gebruik en mag niet gebruikt worden ten behoeve van communicatie of openbaarmaking aan derden.   

Vraag direct een offerte aan.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring