TAXATIE VOOR (HER)ONTWIKKELING

Taxaties voor (her)ontwikkeling zijn een belangrijk instrument voor het bepalen van de waarde van een pand of gebied en de financiële haalbaarheid van een (her)ontwikkelingsproject. De waarde van het pand of gebied wordt bepaald door de taxateur op basis van verschillende methoden, zoals de vergelijkingsmethode, de inkomstenbenadering en de kostenbenadering. De taxateur houdt daarin rekening met eventuele risico’s en onzekerheden die verbonden zijn aan de herontwikkeling. Deze taxaties worden uitgevoerd door onze erkende taxateurs met specifieke kennis en ervaring.
Taxatie voor herontwikkeling
Taxatie herontwikkeling

Wanneer wij taxeren voor (her)ontwikkeling dan kijken wij onder andere naar de volgende zaken:

  • Zijn de privaat- en publiekrechtelijke bestemmingen geregeld?
  • Ligt er een investeringsbesluit of een anterieure overeenkomst van of met de gemeente?
  • Wordt een aanvraag omgevingsvergunning in gang gezet of is deze al verleend?

Dit zijn drie belangrijke zaken die wij inhoudelijk beoordelen om tot een goede schatting te komen. Op basis van een residuele berekening kan de waarde in huidige staat worden vastgesteld. Daarnaast wordt de waarde na realisatie van de gewenste ontwikkeling bepaald.

Wij voeren al onze taxaties uit volgens de richtlijnen

Onze rapportages zijn van een hoge kwaliteit. Ze zijn uitgebreid van opzet en goed leesbaar. Alle elementen die van invloed zijn op de waarde van uw vastgoed zijn in ons rapport opgenomen. De omschrijving en de bijzonderheden van het object, de locatie en de referentieprojecten en we zetten een en ander af tegen de actuele marktontwikkelingen. Maar bovenal een SWOT analyse waarop u zelf verder kunt gaan bouwen.

Integer, vakkundig en tijdig

Kwalitatieve, betrouwbare rapportages met uitstekende onderbouwingen die voldoen aan de eisen van uw organisatie.
Hoogopgeleide taxateurs met certificeringen van RICS, REV en Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, e.a.

Taxatie Commercieel Vastgoed

Taxatie van beleggingsvastgoed

Taxatie in transformatiegebieden