TAXATIE IN TRANSFORMATIEGEBIEDEN

Het transformeren van vastgoed naar een nieuwe bestemming is een veel voorkomend scenario in de regio Amsterdam. Veel eigenaren van leegstaande winkels en bedrijfsruimten streven naar het transformeren van deze panden tot woningen. Wanneer de gemeente deze plannen openbaar maakt, kan dit een positief effect hebben op de waarde van het vastgoed. Bent u op zoek naar een pand met een unieke bestemming, zoals een oude kerk om te verbouwen tot appartementen of een omgebouwde loods voor een horecazaak? Of overweegt u een pand aan te kopen met de intentie om de bestemming te veranderen? Neem dan contact met ons op voor professioneel advies en antwoorden op uw vragen. Wij helpen u graag bij het realiseren van uw plannen.

Taxeren is verder kijken

“Taxeren in transformatiegebieden is complex maar voor ons inmiddels vertrouwd” Een (her)ontwikkellocatie kent in veel opzichten kansen en bedreigingen. Onderdeel van onze taxatie is om deze kansen en bedreigingen voor de opdrachtgever op een rij te zetten. Zo krijgt u niet alleen inzicht in de marktwaarde maar ook inzicht welke zaken u mogelijk moet gaan oppakken of mogelijk juist nalaten. Wij kijken juist naar de toekomstige mogelijkheden, de Omgevingswet en omgevingsplan die van toepassing zal zijn.

Taxeren is ook informeren

Het is belangrijk om een specialist in te schakelen voor het taxeren in een transformatiegebied. Een greep uit de regelgeving waar u als vastgoedeigenaar mee te maken krijgt voor de taxatie van vastgoed in een transformatiegebied:

  • Wet Voorkeursrecht Gemeenten
  • Bijdrage in grondexploitatie
  • Milieucirkels van (nog) aanwezige bedrijven
  • Eventuele erfpacht
  • Toekomstige richtlijnen die door de overheid opgelegd worden


Privaat- en publiekrechtelijke bestemmingen die nog juridisch bepaald moeten worden

Wij voeren al onze taxaties uit volgens de richtlijnen

Onze rapportages zijn van een hoge kwaliteit. Ze zijn uitgebreid van opzet en goed leesbaar. Alle elementen die van invloed zijn op de waarde van uw vastgoed zijn in ons rapport opgenomen. De omschrijving en de bijzonderheden van het object, de locatie en de referentieprojecten en we zetten een en ander af tegen de actuele marktontwikkelingen. Maar bovenal een SWOT analyse waarop u zelf verder kunt gaan bouwen.

Integer, vakkundig en tijdig

Kwalitatieve, betrouwbare rapportages met uitstekende onderbouwingen die voldoen aan de eisen van uw organisatie.
Hoogopgeleide taxateurs met certificeringen van RICS, REV en Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, e.a.

Taxatie Commercieel Vastgoed

Taxatie van beleggingsvastgoed

Taxatie voor (her)ontwikkeling