Taxatie voor beleggingsvastgoed

Met de juiste onderbouwing kom je tot de meest betrouwbare waardering.

Voor gebruikers van een taxatierapport is het van essentieel belang dat op basis van een realistische visie de marktwaarde van het vastgoed tot stand komt. Afhankelijk van de omstandigheden die op de waardepeildatum gelden en de informatie die je als taxateur tot je beschikking hebt, kan er in de schatting van de waarde altijd een bepaalde mate van onzekerheid ontstaan.

Voor het overgrote deel wordt de marktwaarde bepaalt door de sterkten en zwakten die op de waardepeildatum van toepassing zijn. Dit zijn de feiten en uitgangspunten die op de waardepeildatum concreet aanwezig zijn.

Daarnaast kan er een stukje onzekerheid in de waardering ontstaan door de aanwezigheid van kansen en bedreigingen. Hoe meer kansen en bedreigingen er zijn die in de toekomst substantieel invloed kunnen gaan hebben op de waarde, hoe meer u er als opdrachtgever bij gebaat bent actie te ondernemen om kansen concreet te maken en bedreigingen teniet te doen

Taxeren voor of bij eigen gebruik

Een kritische kijk op de investering

Veel ondernemers zijn eigenaar van het pand waar hun bedrijf is gevestigd of zijn voornemens dit in eigendom te krijgen.

Vaak heb je als huurder of eigenaar al het nodige geïnvesteerd in het vastgoed. Wij kijken kritisch naar deze investeringen om te bepalen of dit gebouw- of bedrijfsgebonden zaken zijn. Vaak hebben de gebouw gebonden investeringen een positiever effect op de marktwaarde dan de bedrijfsgebonden.

Voor het verkrijgen van een woningfinanciering voor eigen gebruik is een door het NWWI gevalideerd taxatierapport vereist. Ook vragen sommige financiers een NWWI validatie voor woningen in verhuurde staat. Taxateurs die zich willen aansluiten bij het NWWI moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. 123vastgoedexpertise heeft meerdere taxateurs die bij het NWWI zijn aangesloten. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het waarderen van de marktwaarde van de woning in verhuurde staat.

Taxatie voor (her)ontwikkeling en in transformatiegebieden

Taxaties voor (her)ontwikkeling zijn een belangrijk instrument voor het bepalen van de waarde van een pand of gebied en de financiële haalbaarheid van een (her)ontwikkelingsproject.

Wanneer wij taxeren voor (her)ontwikkeling dan kijken wij onder andere naar de volgende zaken:

  • Zijn de privaat- en publiekrechtelijke bestemmingen geregeld?
  • Ligt er een investeringsbesluit of een anterieure overeenkomst van of met de gemeente?
  • Wordt een aanvraag omgevingsvergunning in gang gezet of is deze al verleend

Wij voeren al onze taxaties uit volgens de richtlijnen

Onze rapportages zijn van een hoge kwaliteit. Ze zijn uitgebreid van opzet en goed leesbaar. Alle elementen die van invloed zijn op de waarde van uw vastgoed zijn in ons rapport opgenomen. De omschrijving en de bijzonderheden van het object, de locatie en de referentieprojecten en we zetten een en ander af tegen de actuele marktontwikkelingen. Maar bovenal een SWOT analyse waarop u zelf verder kunt gaan bouwen.

Integer, vakkundig en tijdig
Iedere taxateur heeft zijn eigen vastgoedspecialisme en kent de specifieke regels en voorwaarden van de sector of van het gewenste doel van de taxatie. Dat geeft veel voordeel in de doorlooptijden van de taxaties. Onze taxateurs zijn bovendien gecertificeerd en ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

• Kwalitatieve, betrouwbare rapportages met uitstekende onderbouwingen die voldoen aan de eisen van uw organisatie

• Hoogopgeleide taxateurs met certificeringen van RICS, REV en Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, e.a.

Andere diensten

Overige taxaties

Vastgoedadvies