QuickScan en een Uitgebreide Portefeuille Analyse

Wij merken dat er onzekerheid heerst onder vastgoedbeleggers. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld leiden tot verminderde huurinkomsten en/of hogere kosten, wat directe gevolgen heeft voor het rendement van uw vastgoedportefeuille. Wij begrijpen dat het lastig kan zijn om deze analyses zelf uit te voeren. Wij bieden derhalve twee soorten diensten aan: de Quick Scan en de Uitgebreide Portefeuille Analyse.

Deze producten zijn voornamelijk ontwikkeld voor ‘losse’ verhuurde woningen, woonhuizen, wooncomplexen en gemengd vastgoed met woningen, omdat de impact van het huurbeleid het grootst is voor die sector. Wilt u advies over ander soort vastgoed? Of wilt u een combinatie tussen de Quick Scan of de Uitgebreide Portefeuille Analyse? Dat kunnen wij natuurlijk ook. Neem vrijblijvend contact met ons op en laat ons uw vastgoed analyseren.

Wat is het verschil?

Bij het uitvoeren van een analyse van uw portefeuille heeft u de keuze tussen een QuickScan of een uitgebreide portefeuilleanalyse. Vergelijk de verschillen en kies de analyse die het meest geschikt is voor uw situatie.
Er wordt een puntentelling uitgevoerd van de woning in huidige staat op basis van de huidige wet- en regelgeving. Hiermee heeft u een inzicht in wat de maximaal redelijke huur is en of de woning in de vrije sector verhuurd kan worden.
Er wordt inzicht gegeven in hoeveel punten de woning heeft na invoering van de beoogde middenhuur. De middenhuur wordt ingevoerd samen met een modernisering van de woningwaarderingsstelsel, waaronder pluspunten voor goede energielabels en minpunten voor slechte labels, de grens voor de WOZ-cap wordt verhoogd naar 187 punten en de waardering voor buitenruimten veranderd.
Er wordt een puntentelling uitgevoerd op basis van wat maximaal haalbaar wat betreft de woning. Hierbij kijken we of het mogelijk is om bijvoorbeeld een beter energielabel of betere voorzieningen te realiseren.
Er wordt inzicht gegeven in hoeveel punten maximaal te realiseren zijn na invoering van de beoogde middenhuur.
Aan de hand van de puntentellingen wordt er een analyse gemaakt van de mogelijkheden op basis van de huidige wet- en regelgeving en na de invoering van de beoogde middenhuur.
Er wordt geanalyseerd of de huursprong die gemaakt kan worden door optimalisering rendabel is. Wij maken een analyse en geven per optimalisatie-onderdeel een schatting wat de investeringskosten zijn. De rentabiliteit wordt bepaald door te kijken naar de investeringskosten en de mogelijke opbrengsten die kunnen worden behaald door het verhogen van de punten die bepalen of een woning in de vrije sector verhuurd mag worden. Het hoofdstuk biedt dus inzicht in de potentiële winstgevendheid van het optimaliseren van verhuurde woningen.
Allereerst wordt gekeken naar de publiekrechtelijke aspecten, zoals de geldende bestemmingsplannen, benodigde vergunningen en andere relevante wet- en regelgeving. Vervolgens analyseren we de privaatrechtelijke aspecten, zoals eventuele erfpacht- of huurovereenkomsten, eigendomstitels, splitsingsaktes, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en andere relevante contracten. Deze aspecten worden beoordeeld om te zien of er eventuele beperkingen en/of kansen zijn voor de (toekomstig) eigenaar.
De SWOT-analyse is een strategisch hulpmiddel dat we gebruiken om de sterke punten, zwaktes, kansen en bedreigingen van het vastgoed te identificeren en te evalueren. Er wordt gestart met het benoemen van de sterke punten van het vastgoed, dit zijn de aspecten die bijdragen aan de waarde en de kwaliteit van het vastgoed. Vervolgens worden de zwaktes van het vastgoed benoemd, dit zijn de aspecten waarop verbetering mogelijk is. Daarna worden de kansen in kaart gebracht, zoals trends en ontwikkelingen in de markt en de economie. Tot slot worden de bedreigingen in kaart gebracht, zoals concurrentie en veranderingen in wet- en regelgeving.
In de scenario-analyse worden verschillende mogelijke toekomstscenario’s onderzocht en wordt er aangegeven welke keuzes de klant kan maken om de meest gewenste uitkomst te bereiken. Hierbij worden diverse scenario’s geschetst en beschrijven we de impact op de desbetreffende situatie. De consequenties van elk scenario worden benoemd en er wordt aangegeven welke keuzes de klant kan maken om hierop te reageren en welke mogelijke acties hierbij horen.
Wij hebben twee handige tools ontwikkeld, waarmee u inzicht krijgt in de nieuwe belastingregels in Box 3. Op basis van deze tools heeft u inzicht in uw belastingdruk.
QuickScan Uitgebreide portefeuilleanalyse
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
 

Wij voeren al onze taxaties uit volgens de richtlijnen

Onze rapportages zijn van een hoge kwaliteit. Ze zijn uitgebreid van opzet en goed leesbaar. Alle elementen die van invloed zijn op de waarde van uw vastgoed zijn in ons rapport opgenomen. De omschrijving en de bijzonderheden van het object, de locatie en de referentieprojecten en we zetten een en ander af tegen de actuele marktontwikkelingen. Maar bovenal een SWOT analyse waarop u zelf verder kunt gaan bouwen.

Integer, vakkundig en tijdig
Iedere taxateur heeft zijn eigen vastgoedspecialisme en kent de specifieke regels en voorwaarden van de sector of van het gewenste doel van de taxatie. Dat geeft veel voordeel in de doorlooptijden van de taxaties. Onze taxateurs zijn bovendien gecertificeerd en ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

• Kwalitatieve, betrouwbare rapportages met uitstekende onderbouwingen die voldoen aan de eisen van uw organisatie
• Hoogopgeleide taxateurs met certificeringen van RICS, REV en Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, e.a.

VASTGOEDADVIES

DUE DILIGENCE

Broker’s Opion of Value

Huurprijsherziening