Mijn favorieten

Overige taxaties (complex- en erfpachttaxaties)

Complextaxaties
Indien u besluit om een woningcomplex te gaan uitponden door woningen aan de zittende huurder aan te bieden of de woningen bij mutatie op de vrije markt te verkopen, dient de eigenaar eerst diverse verkoop-voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Een complextaxatie met daarin de waarde bij verkoop aan de zittende huurder alsmede de waarde bij verkoop op de vrije markt kan hierbij van belang zijn. 123vastgoedexpertise heeft zeer veel ervaring op het gebied van het opstellen van complextaxaties. Deze rapportages gaan vergezeld met een verkoopadvies waarin wij aanbevelingen doen met betrekking tot voorgenomen splitsing, de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden in verband met verkoop aan de zittende huurder en de mutatiewerkzaamheden bij verkoop op de vrije markt. Met name woningcorporaties zijn gebaat bij een gedetailleerde complextaxatie onderbouwd met een verkoopadvies om op basis daarvan de juiste besluiten te kunnen nemen.
 
Corporaties zijn bij ons aan het juiste adres ten behoeve van onderstaande zaken: 
* Complextaxaties in verband met verkoop aan de zittende huurder.
* Complextaxaties in verband met verkoop op de vrije markt.
* Complextaxaties in verband met complexmatige verkoop aan derden.

 
Daarnaast kunnen wij de complextaxaties jaarlijks actualiseren zodat het als onderlegger kan dienen bij onderbouwing van de waarde bij verkoop op de vrije markt. Hierbij nemen wij de volgende waardeontwikkelingen mee:
- De waardeontwikkeling van de woning in verband met vernieuwing in de wijk. Met name van toepassing in stadsvernieuwingsgebieden.
- De waarde ontwikkeling van de woning als gevolg van uitponding van een complex. Er komen immers steeds meer eigenaar/bewoners, wat een positieve waardeontwikkeling heeft.
 
Geveltaxaties
Een complextaxatie kan ook worden uitgevoerd op basis van een geveltaxatie. In dat geval zullen de verschillende woningtypen niet van binnen worden geïnspecteerd, zal er een globale aanname worden gedaan van het gemiddelde afwerkingsniveau, zullen de (concept)splitsingstukken niet expliciet op juistheid worden beoordeeld en wordt er geen verkoopadvies uitgewerkt. Men beperkt zich enkel tot een waarde per wooneenheid.  
 
Erfpachttaxaties
Met name in de regio Amsterdam zullen na afloop van een erfpachttijdvak taxateurs worden ingeschakeld om de nieuwe canon van het erfpachtcontract vast te stellen. Ten behoeve van het vaststellen van deze canon heeft men specifieke kennis nodig van de erfpachtbepalingen en -voorwaarden alsmede de jurisprudentie over de diverse rechtszaken die zich in kader van dit onderwerp reeds zijn gevoerd. Als erfpachter of erfverpachter kunt u de taxateurs van 123vastgoedexpertise inschakelen om u bij te staan om uw belangen op de juiste wijze te behartigen bij zo’n procedure.   

Vraag direct een offerte aan.

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring