Erfpachttaxatie

In de regio Amsterdam worden erfpachttaxateurs vaak ingeschakeld na afloop of vervroegde beëindiging van een erfpachttijdvak om de nieuwe canon vast te stellen. Dit vereist specifieke kennis van erfpachtbepalingen en -voorwaarden, evenals kennis van recente markttransacties. Als erfpachter of erfverpachter kunt u de taxateurs van 123vastgoedexpertise inschakelen voor professioneel advies tijdens deze herzieningsprocedure. Onze taxateurs hebben de juiste vaardigheden en ervaring om u te helpen bij het vaststellen van een rechtvaardige en marktconforme canon.
Overige Taxaties

Huurwaardetaxatie

Het komt regelmatig voor dat huurders of verhuurders van een bedrijfsruimte vinden dat de huurprijs niet in lijn is met die van vergelijkbare bedrijfsruimten in de omgeving. In de huidige markt is het daarom zinvol voor zowel de huurder als de verhuurder om de herzieningswaarde van de huur te laten beoordelen. Door middel van een taxatie, krijgt zowel huurder als verhuurder inzicht in de waarde van de huur. Dit vergroot de kans op overeenstemming over de nieuwe huurprijs.

Fiscale taxatie

Heretikettering van een bedrijfspand is het overhevelen van het bedrijfspand van zakelijk naar privé. Of andersom: het overhevelen van een bedrijfspand dat op naam van uzelf staat naar de balans van de bv. Samengevat: u plakt een ander fiscaal etiket op uw bedrijfsobject.

Wanneer is het heretiketteren van een bedrijfspand verstandig?

In het algemeen gezegd: wanneer een ander fiscaal etiket een belastingvoordeel oplevert. Bijvoorbeeld in het geval dat u het bedrijfspand wilt gaan verkopen of juist verhuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ondernemers die hun onderneming staken en het zakelijke vastgoed naar privé willen overhevelen. Maar ook aan panden met een dubbelfunctie: woon-werkpanden of bedrijfswoningen waarvan het kantoorgedeelte of de praktijkruimte werd vergroot.

Het is belangrijk om bij heretikettering van tevoren goed naar de fiscale gevolgen van een bepaald etiket te kijken. Het beste doet u dat samen met uw accountant, fiscalist of financieel adviseur. Die kan u precies vertellen welke voordelen én nadelen er aan heretikettering kleven.

Het is verstandig om bij heretikettering ook samen te werken met de inspecteur van de Belastingdienst. Hiermee voorkomt u financiële verrassingen achteraf. Uw adviseur kan hiervoor een verzoek om een vaststellingsovereenkomst indienen. Bij heretikettering is een taxatierapport vereist. U kunt hier zelf opdracht toe geven of het overlaten aan uw fiscaal adviseur.

Herbouwwaardetaxatie ten behoeve van de opstalverzekering

De waardegrondslag voor het verzekeren van opstallen is de herbouwwaarde. De herbouwwaarde zijn de bouwkosten die noodzakelijk om de opstallen die bij een brand te niet zijn gegaan te herbouwen. De bouwkosten bepalen in grote mate de totale herbouwwaarde. Daarbij zijn er nog bijkomende kosten die in deze waarde meegenomen moeten worden. Om het risico van onder verzekeren te verkleinen kunt u kiezen om de herbouwwaarde van uw opstallen te laten taxeren.

Herbouwwaarde taxatie ten behoeve van de opstalverzekering
De waardegrondslag voor het verzekeren van opstallen is de herbouwwaarde. De herbouwwaarde zijn de bouwkosten die noodzakelijk om de opstallen die bij een brand te niet zijn gegaan te herbouwen. De bouwkosten bepalen in grote mate de totale herbouwwaarde. Daarbij zijn er nog bijkomende kosten die in deze waarde meegenomen moeten worden. Om het risico van onder verzekeren te verkleinen kunt u kiezen om de herbouwwaarde van uw opstallen te laten taxeren.

BENODIGDE INFORMATIE VOOR EEN TAXATIE

Een taxatie die door onze taxateurs wordt uitgevoerd is gebaseerd op een inspectie van het object alsmede het beoordelen van alle relevante informatie van het object. Wij zijn derhalve afhankelijk van de informatie die wij (van u) ontvangen. Deze relevante informatie bestaat in elk geval uit:

Eigendomsbewijs

Erfpachtakte (alleen indien erfpacht van toepassing)

Stukken van de Vereniging van Eigenaars (VvE) bestaande uit recente balans, recente begroting en laatste notulen (alleen bij appartementsrechten)

Splitsingsakte, splitsingstekening en huishoudelijk reglement (alleen bij appartementsrechten)

Huurcontracten en huuroverzichten

Vraag direct een offerte aan.

Andere diensten

Taxatie commercieel vastgoed

Vastgoedadvies