HUURWAARDE TAXATIE

Herzieningshuurwaarde
Het komt regelmatig voor dat de huurder of de verhuurder van een bedrijfsruimte vindt dat de huurprijs niet overeenkomt met die van vergelijkbare bedrijfsruimten in de buurt. Met name in de huidige markt is het voor zowel huurder als verhuurder zinvol om te laten beoordelen wat de herzieningshuurwaarde zou moeten zijn. Wanneer de huurder of de verhuurder op basis van deze taxatie het inzicht in de huurwaarde krijgt is de kans groot dat huurder en verhuurder overeenstemming krijgen over de nieuwe huurprijs.

Huurprijsvaststelling
Bij een huurprijsvaststelling op grond van artikel 7:303 BW wordt de huurprijs berekend op basis van de gerealiseerde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse in de afgelopen vijf jaar. Deze wettelijke procedure van huurprijs vaststelling is geregeld voor bedrijfsruimte ex. Artikel 290. In alle gevallen betreft het derhalve een pand dat voor het publiek toegankelijk is en waar een product of dienst rechtstreeks aan de consument wordt geleverd. Steeds vaker komt het voor dat deze procedure van huurprijsvaststelling ook in huurcontracten van overige bedrijfsruimten (kantoor- en productieruimte), zijnde bedrijfsruimte ex. Artikel 230a, van toepassing wordt verklaard.

Overige Taxaties

Gespecialiseerde taxateurs

123vastgoedexpertise is gespecialiseerd in het opstellen van deskundigenrapporten voor nadere huurprijsvaststelling voor art. 230a en art. 290 bedrijfsruimten ten behoeve van huurders en verhuurders.

BENODIGDE INFORMATIE VOOR EEN TAXATIE

Een taxatie die door onze taxateurs wordt uitgevoerd is gebaseerd op een inspectie van het object alsmede het beoordelen van alle relevante informatie van het object. Wij zijn derhalve afhankelijk van de informatie die wij (van u) ontvangen. Deze relevante informatie bestaat in elk geval uit:

Eigendomsbewijs

Erfpachtakte (alleen indien erfpacht van toepassing)

Stukken van de Vereniging van Eigenaars (VvE) bestaande uit recente balans, recente begroting en laatste notulen (alleen bij appartementsrechten)

Splitsingsakte, splitsingstekening en huishoudelijk reglement (alleen bij appartementsrechten)

Huurcontracten en huuroverzichten

Overige Taxaties

Fiscale taxaties

Erfpachttaxaties