HUURPRIJSHERZIENING EN ADVIES

Vaststellen van de nieuwe huurprijs
Het is heel goed mogelijk dat bij een oude huurovereenkomst (die nog steeds van toepassing is) nog nooit een huurherziening heeft plaatsgevonden maar de huurprijs alleen maar jaarlijks is geïndexeerd. Afhankelijk van het type bedrijfsruimte (art.230 voor kantoor en overige bedrijfsruimte of art.290 bij winkel- en horecaruimten) dient de nieuwe markthuur of de herzieningshuurwaarde te worden vastgesteld. Bij een winkel- of horecaruimte (art. 290 bedrijfsruimte) dient een procedure (art.303 procedure) te worden doorlopen die door juridische kaders is vastgesteld.

Het vaststellen van de nieuwe huurprijs kan leiden tot lange discussies tussen huurder en verhuurder over het vaststellen hiervan. 123vastgoedexpertise kan in zo’n procedure uw belangen als huurder of als verhuurder behartigen. Daarnaast worden wij ook vaak ingeschakeld om als derde deskundige op een objectieve en onafhankelijke wijze tot een oordeel te komen. Wij onderscheiden ons hierbij door transparant en goed onderbouwd tot ons oordeel te komen en dit voor alle partijen inzichtelijk te maken.

Hierdoor helpen wij huurder en verhuurder aan de juiste informatie zodat een gang naar de rechter achterwege kan blijven.

Heeft u een vraag over huurprijsherziening? Neem dan contact op met de vastgoed experts van 123vastgoedexpertise.

Eye

Wist u dat:

Eigenaren van winkelruimten vaak baat hebben bij een huurprijsherziening maar hier veelal niet bij stilstaan?

VASTGOEDADVIES

DUE DILIGENCE

Broker’s Opion of Value

Portefeuilleanalyse