Taxatie en grondwaarde voor erfpacht

Erfpacht taxaties worden vaak uitgevoerd bij de aankoop of verkoop van een erfpachtgrond of bij het vaststellen van een nieuwe canon bij een nieuwe erfpacht uitgifte of herziening. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals de locatie, de grootte, de bestaande opstallen en eventuele beperkingen van de grond. De waarde van de grond wordt bepaald aan de hand van vergelijkbare verkopen in de omgeving of op basis van een residuele berekening.In sommige gevallen kan de erfpachthouder de grond (het bloot eigendom) verkopen aan de erfpachter tegen een vergoeding.

In het algemeen, erfpacht taxaties zijn belangrijk voor zowel de erfpachter als de erfpachthouder. De grondwaarde vormt de basis om een canon vast te stellen. Het is daarom aan te raden om een ervaren taxateur in te schakelen om een nauwkeurige taxatie te krijgen.

Wij zijn lid van erfpachtdeskundigen van MVA en kunnen worden ingeschakeld bij het herzien van de erfpacht met de bestemming wonen of commercieel en bedrijfsmatig.

Overige Taxaties

Overige Taxaties

Huurwaarde taxatie

Fiscale taxaties